Obowiązek obywatela o zawiadomieniu o przestępstwie

Oficjalne zawiadomienia obywateli Zgodnie z art.304§1 kpk. Każdy obywatel ma społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przestępstwach ściganych z urzędu. Jak z tego wynika, obywatel, który nie zawiadomił organów ścigania o takim przestępstwie nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej. Wyjątek stanowi art. 240 §1 kk., który nakłada na każdego, kto uzyska wiadomość o przestępstwach określonych z … Czytaj dalej Obowiązek obywatela o zawiadomieniu o przestępstwie