Raje podatkowe

Dlaczego i skąd tak właściwie wzięła się nazwa raje podatkowe? Teorie są różne, wiele osób słusznie zauważa, iż raje podatkowe znajdują się często w obrębie rajskich archipelagów wysp, jak również w innych rajskich i malowniczych zakątkach naszego globu, stąd też nazwa raj. Drudzy twierdzą, że raj kojarzy się przede wszystkim z wypoczynkiem i takim właśnie wypoczynkiem dla naszych pieniędzy i aktywów są właśnie raje podatkowe.

Obie teorie uznajemy za słuszne, niemniej jednak w tym miejscu skupimy się na meritum sprawy, czyli korzyściach jakie niesie ze sobą wykorzystanie wspomnianych rajów podatkowych do międzynarodowego planowania finansowego, jak również systematycznego zabezpieczania majątku.

W tym miejscu należy przede wszystkim podkreślić, że zbudowanie prawidłowej struktury mającej na celu efektywną optymalizację podatkową winno rozpocząć się od konsultacji. Przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań należy przede wszystkim wspólnie wypracować rozwiązanie, które będzie najbardziej optymalne pod względem rzeczywistych potrzeb beneficjenta zainteresowanego międzynarodowym planowaniem finansowym, które zaowocuje m.in. wybraniem właściwych jurysdykcji spełniających rzeczywiste potrzeby beneficjenta. Pamiętajmy, że każda jurysdykcja offshore, jak również onshore oferuje odmienne korzyści, jak również regulowana jest przez odmienne przepisy prawno-podatkowe.

Kolejnym ważnym punktem (jeżeli nie najważniejszym) powinno być przemyślenie kwestii dotyczącej zabezpieczenia i ochrony majątku. Również i w tym zakresie skuteczną ochronę mogą nam zaoferować jurysdykcje offshore w których często możliwe jest powołanie Trusta bazującego na prawie anglosaskim, czy też zagranicznej fundacji prywatnej. Zastosowanie wymienionych rozwiązań może mieć poważne znaczenie w przyszłości, albowiem rynek bywa mocno nieprzewidywalny i w przypadku silnej dekoniunktury możemy stanąć w obliczu utraty całego dotychczasowego dorobku, który zostanie rozdysponowany pomiędzy wierzycieli. Ponadto zaprezentowane rozwiązania stanowią również ochronę przed niekompetencją urzędników. Żyjemy w pięknym kraju, niemniej jednak w kraju który nie wystrzegał się poważnych błędów w prawie, które to powierza w ręcej urzędników niemalże nieograniczoną władzę, niestety bardzo często niewspółmierną do posiadanych przez nich kompetencji oraz umiejętności zdrowej i sprawiedliwej oceny drugiej strony postępowania. Fakt ten w przypadku gdy przedsiębiorca staje się podejrzanym może skutkować zamrożeniem jego finansów i zajęciem aktywów, które to działania pozbawiają przedsiębiorcę nie tylko prawa do należytej obrony na czas postępowania ale również środków potrzebnych zarówno do regulowania bieżących zobowiązań, jak również często i środków potrzebnych do przeżycia. Niestety tego typu sytuacje nie należą do sytuacji skrajnych, jak pokazały działania fiskusa w przeszłości, a jak wiemy historia lubi się powtarzać.

Ostatnim punktem winno być prawidłowe wdrożenie wcześniej zaplanowanych rozwiązań, które zabezpieczą nas przed nieprzyjemnymi sytuacjami takimi jak utrata całego majątku ulokowanego w nieprawidłowo powołanym Truscie, czy też naliczony przez fiskus podwyższony podatek za kilka poprzednich lat podatkowych w związku z utworzeniem błędnej struktury offshore.

Mimo rosnącej wśród przedsiębiorców w Polsce świadomości dotyczącej korzyści z tworzenia struktur z wykorzystaniem poszczególnych rajów wciąż pozostajemy dość bierni w kwestii budowania solidnych tego typu rozwiązań, chociażby w stosunku do przedsiębiorców z Europy Zachodniej. Możliwe, że podejście to jest wynikiem różnego rodzaju historii, które miały okazję niejednokrotnie do nas docierać za pośrednictwem środków masowego przekazu, jakoby raje podatkowe służyły jedynie do popełniania przestępstw przez zorganizowane grupy przestępcze. Oczywiście nie można w tym miejscu zaprzeczyć, że niestety raje podatkowe mogły być wykorzystywane również i w tego typu celach chociażby poprzez wzgląd na fakt, że zapewniają one bardzo wysoką poufność informacji beneficjentów lokujących swoje aktywa w obszarze jurysdykcji rajów.

Inną odstraszającą kwestią może być również samo podejście fiskusa do kwestii rajów, i faktycznie nikomu nie zaleca się zakładania firm, jak również lokowania aktywów w raju podatkowym bez wcześniejszych konsultacji ze specjalistą albowiem może grozić to poważnymi konsekwencjami karno-skarbowymi. W tym miejscu należy pamiętać, że otworzenie spółki w jednym z rajów podatkowych tylko i wyłącznie po to aby unikać podatków od działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski może się mijać z celem, jak również być posunięciem fatalnym w skutkach.

Innym powszechnie znanym mitem jest to, że raje podatkowe są tylko dla korporacji oraz banków. Trudno się zgodzić z tym twierdzeniem albowiem już nawet małe przedsiębiorstwo może przy wykorzystaniu rajów podatkowych czerpać wyraźne korzyści, wszystko zależy w głównym stopniu od charakteru działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Pamiętajmy jednak, że w tej dziedzinie wysoce niewskazane jest działanie na własną rękę, jak również fatalnym w skutkach posunięciem może być wybór najtańszego na rynku biura oferującego coraz bardziej popularną usługę typu „rejestracja spółki w Hongkongu” po tzw. kosztach. Oczywiście w tym przypadku nie ma reguły i sama cena nie musi jeszcze o niczym przesądzać, niemniej jednak poświęćmy trochę czasu na weryfikację kontrahenta który w naszym imieniu ma zająć się procesem rejestracji i obsługi naszego biznesu w jednym z rajów. Często zadanie kilku pierwszych pytań będzie dla nas informacją, że biuro nie oferuje kompleksowej obsługi prawnej, a jego zadanie kończy się na dostarczeniu nam dokumentów zarejestrowanej dla nas spółki, co nie jest równoznaczne z prawidłowym planowaniem podatkowym i w najlepszym przypadku może nas narazić w niedalekiej przyszłości na poważne koszty.

Pamiętajmy, iż w myśl znanej już w starożytności zasady, lepiej zapobiegać niż leczyć.

Dodaj komentarz