Zostań adwokatem – połącz pasję z wysokimi zarobkami

Kiedy nastaje czas matury zaczynamy się zastanawiać nad studiami jakie powinniśmy wybrać. Jaki zawód będzie dla nas najlepszy? Dość często myślimy nie tylko o tym aby zawód był ciekawy ale także opłacalny. Tak naprawdę niewielu z nas chce wykonywać swoją pracę za minimalną stawkę. Dlatego właśnie myślimy o otwieraniu własnego biznesu. Więc może lekarz, a … Czytaj dalej Zostań adwokatem – połącz pasję z wysokimi zarobkami

Znaczenie i ocena zeznań świadka

Zeznania świadka wykorzystuje się przede wszystkim w celach dowodowych, jako dowody winy lub niewinności podejrzanego. Przy pomocy zeznań świadka można ustalić dane o podejrzanym, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko nieletnim zeznania świadków wykorzystywane są do ustalenia warunków środowiskowych nieletniego. Zeznania świadków mogą też pozwolić na ujawnienie nowych przestępstw lub innych sprawców. Świadek, to źródło dowodu … Czytaj dalej Znaczenie i ocena zeznań świadka

Przesłuchanie świadka i udokumentowanie czynności

Zgodnie z art. 143 § 1 pkt 2 K.p.k. przesłuchanie świadka wymaga spisania protokołu. Jest to obligatoryjna forma utrwalenia tej czynności, tzw. protokół przesłuchania świadka. Ustawodawca stawia określone wymogi co do elementów, które powinien mieć protokół, aby mógł być uznany za dowód w sprawie. W myśl art. 148 § 1 K.p.k. protokół powinien zawierać: oznaczenie … Czytaj dalej Przesłuchanie świadka i udokumentowanie czynności

Obowiązek obywatela o zawiadomieniu o przestępstwie

Oficjalne zawiadomienia obywateli Zgodnie z art.304§1 kpk. Każdy obywatel ma społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przestępstwach ściganych z urzędu. Jak z tego wynika, obywatel, który nie zawiadomił organów ścigania o takim przestępstwie nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej. Wyjątek stanowi art. 240 §1 kk., który nakłada na każdego, kto uzyska wiadomość o przestępstwach określonych z … Czytaj dalej Obowiązek obywatela o zawiadomieniu o przestępstwie

Język informacji dla konsumenta – aspekty prawne

Informacja oprócz tego, że musi dotrzeć do konsumenta, powinna być także dla niego zrozumiała. Zagadnienie języka informacji obejmuje jasność informacji w sensie merytorycznym oraz dostępność, czytelność, zrozumiałość w znaczeniu formalnym. To ostatnie dotyczy przede wszystkim języka, w jakim informacja jest sformułowana, nie wspominając już o okolicznościach czysto faktycznych, np. czytelności druku, kompletności dostarczonej informacji, możliwości … Czytaj dalej Język informacji dla konsumenta – aspekty prawne

Ogólna klauzula generalna zawarta art. 3 ust. 1 z.n.k.U

Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera ogólną klauzulę generalną. Przepis ten ma znaczenie szczególne dla koncepcji ustawy oraz funkcjonowania ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Artykuł 3 ust. l mieści się w rozdziale pierwszym ustawy zatytułowanym „przepisy ogólne”. Stosownie do zajmowanego miejsca norma ww. artykułu ma charakter generalny i nie reguluje żadnego pojedynczego, stypizowanego czynu … Czytaj dalej Ogólna klauzula generalna zawarta art. 3 ust. 1 z.n.k.U

Raje podatkowe

Dlaczego i skąd tak właściwie wzięła się nazwa raje podatkowe? Teorie są różne, wiele osób słusznie zauważa, iż raje podatkowe znajdują się często w obrębie rajskich archipelagów wysp, jak również w innych rajskich i malowniczych zakątkach naszego globu, stąd też nazwa raj. Drudzy twierdzą, że raj kojarzy się przede wszystkim z wypoczynkiem i takim właśnie … Czytaj dalej Raje podatkowe

Rozwiązanie spółki cywilnej, a zobowiązania

Rozwiązaliśmy spółkę cywilną, która niestety nie była wstanie spłacić do końca wszystkich swoich zobowiązań finansowych. W spółce posiadałem 30% udziałów i spłaciłem swoją część zobowiązań. Jednak wierzyciel grozi mi skierowaniem sprawy do sądu jeżeli nie zostanie uregulowana pozostała część. Czy odpowiadam za zobowiązanie wspólnika które to przecież wspólnik powinien opłacić w zgodzie z posiadaną przez … Czytaj dalej Rozwiązanie spółki cywilnej, a zobowiązania

Likwidacja spółki cywilnej

Wraz z przyjaciółką prowadzimy spółkę cywilną, ale zyski są bardzo małe stąd też postanowiłyśmy rozwiązać działalność. Proszę o poradę w jaki prawidłowy sposób nalezy to zrobić i co zrobić z majątkiem spółki cywilnej? Odpowiedź: Rozwiązanie spółki cywilnej powinno zostać sporządzone na piśmie w formie jednomyślnej Uchwały wspólników. Ustanie bytu prawnego spółki ma miejsce w dniu … Czytaj dalej Likwidacja spółki cywilnej

Niespłacany kredyt

Kilka miesięcy temu wzięłam kredyt w banku na 40 tysięcy złotych. Obecnie nie mam go jak spłacać, planuję wyjazd do pracy za granicę. Czy może mi coś grozić ze strony banku? Odpowiedź: Jeżeli nie spłaca Pani kredytu to bank po kilku tygodniach zacznie dochodzić swoich wierzytelności, mogą to być zarówno próby nawiązania kontaktu telefonicznego jak … Czytaj dalej Niespłacany kredyt