Regulamin

Postanowienia ogólne:

1. Serwis świadczy usługi pisania wzorów prac naukowych.
2. Prace naszego autorstwa, mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą służyć jedynie jako wzór do przygotowania własnej pracy.
3. Wszelkie materiały pochodzące z serwisu, mogą być wykorzystane jedynie w sposób nienaruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przekazanych materiałów w sposób niezgodny z prawem.

Realizacja zamówień:

4. Zlecenie realizowane jest po wpłynięciu ustalonej kwoty na wskazane konto.
5. Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji zlecenia rozpatrywane są drogą elektroniczną.
6. W przypadku prac o dużej objętości, zamówienie najczęściej realizowane jest rozdziałami. Każdy rozdział pracy jest oddzielnie wyceniany.
7. Odbiór tekstu odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjną pocztą (płyta CD) i jest możliwy po wpłynięciu całości kwoty na konto.

Reklamacje:

8. Uwagi lub reklamacje, będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail, po dokładnym pisemnym uzasadnieniu i będą uwzględniane w terminie do 14 dni od momentu realizacji umowy (tj. momentu przekazania tekstu Klientowi).
9. Poprawki wprowadzamy w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia uwag. Poprawki nie obejmują zmian w zakresie tematyki oraz zmian w zaakceptowanej propozycji planu pracy.
10. Poprawki nanosimy bezpłatnie tylko w przypadku prac, które zawierają uzgodniony plan pracy. Pierwsze naniesienie poprawek jest bezpłatne. Kolejne korekty danej pracy są dodatkowo płatne. Jeżeli poprawka wymaga dopisania tekstu (powyżej 1 strony) koszt dopisania kolejnych stron pokrywa Klient.

Postanowienia końcowe:

11. Po otrzymaniu tekstu Klient nie może wycofać się z umowy.
12. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu.