Język informacji dla konsumenta – aspekty prawne

Informacja oprócz tego, że musi dotrzeć do konsumenta, powinna być także dla niego zrozumiała. Zagadnienie języka informacji obejmuje jasność informacji w sensie merytorycznym oraz dostępność, czytelność, zrozumiałość w znaczeniu formalnym. To ostatnie dotyczy przede wszystkim języka, w jakim informacja jest sformułowana, nie wspominając już o okolicznościach czysto faktycznych, np. czytelności druku, kompletności dostarczonej informacji, możliwości … Czytaj dalej Język informacji dla konsumenta – aspekty prawne

Ogólna klauzula generalna zawarta art. 3 ust. 1 z.n.k.U

Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera ogólną klauzulę generalną. Przepis ten ma znaczenie szczególne dla koncepcji ustawy oraz funkcjonowania ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Artykuł 3 ust. l mieści się w rozdziale pierwszym ustawy zatytułowanym „przepisy ogólne”. Stosownie do zajmowanego miejsca norma ww. artykułu ma charakter generalny i nie reguluje żadnego pojedynczego, stypizowanego czynu … Czytaj dalej Ogólna klauzula generalna zawarta art. 3 ust. 1 z.n.k.U