Przesłuchanie świadka i udokumentowanie czynności

Zgodnie z art. 143 § 1 pkt 2 K.p.k. przesłuchanie świadka wymaga spisania protokołu. Jest to obligatoryjna forma utrwalenia tej czynności, tzw. protokół przesłuchania świadka. Ustawodawca stawia określone wymogi co do elementów, które powinien mieć protokół, aby mógł być uznany za dowód w sprawie. W myśl art. 148 § 1 K.p.k. protokół powinien zawierać: oznaczenie … Czytaj dalej Przesłuchanie świadka i udokumentowanie czynności