Znaczenie i ocena zeznań świadka

Zeznania świadka wykorzystuje się przede wszystkim w celach dowodowych, jako dowody winy lub niewinności podejrzanego. Przy pomocy zeznań świadka można ustalić dane o podejrzanym, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko nieletnim zeznania świadków wykorzystywane są do ustalenia warunków środowiskowych nieletniego. Zeznania świadków mogą też pozwolić na ujawnienie nowych przestępstw lub innych sprawców. Świadek, to źródło dowodu … Czytaj dalej Znaczenie i ocena zeznań świadka